Arnett AS 
Bransje:    IKT-Konsulenter 
Systemutvikling  
Besøksadresse: Kokstadflaten 19 B
5257 Kokstad
Postadresse: Boks 118
Kokstad
5863 Bergen
Telefon: +47 55 99 06 81
Telefax: +47 55 99 06 82
epost:  firmapost@arnett.no