Aktuelle prosjekter.

Vi har gjennomført en rekke større og mindre prosjekter i løpet av våre fem første år. Nedenfor trekker vi frem noen aktuelle prosjekter. 

Boligadministrasjon.

Vi har i samarbeid med Bergen Bolig og Byfornyelse utviklet et system for administrasjon og forvaltning av utleieboliger.
Vi vil lansere produktet i kommunemarkedet. I tillegg vil vi søke partnere for å lansere produktet i markedet for utleie av næringslokaler og for boligbyggelag
.

Web-basert saksbehandling.

Vi har i samarbeid med Regionale legemiddelsenter utviklet et saksbehandlings-
verktøy basert på Web-teknologi. 

Ressursplanlegging.

Vi har i samarbeid med et regnskapskontor utviklet et verktøy for timeregistrering,  ressursplanlegging, og aktivitetsovervåking tilpasset bransjens behov.

Prishandtering for grossist.

Vi har i samarbeid med Grevstad (nå Heidenreich) utviklet et verktøy som forenkler vedlikehold av stort vareutvalg m.h.p. priser, kunder, og rabatter.

Bransjesystem - møbelfabrikker.

Vi har videreutviklet og skreddersydd et bransjesystem for møbelfabrikker(1,2,3) som ivaretar sentrale administrative prosesser i fabrikkene
.